Κοινοτάρχης: ΖΕΡΒΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
Μέλος: ΚΟΣΙΑΡΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
Μέλος: ΛΟΙΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος: ΛΟΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλος: ΦΩΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 24, 2064 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22663074
Φαξ:
Κινητό: 99944343
E-mail: