ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ/ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32(2) ΚΑΙ 34(1) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥ

Ανακήρυξη εκλογής Κοινοταρχών/Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων και Γνωστοποίηση των Ονομάτων τους.

Επειδή, κατόπιν Εντάλματος Εκλογής που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του περί Κοινοτήτων Νόμου, σε συνδυασμό με το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, διεξήχθηκε ψηφοφορία την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου, 2016, για την εκλογή Κοινοταρχών/Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας.

Και επειδή, ύστερα από τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της πιο πάνω ψηφοφορίας και την κατανομή των θέσεων, έχουν καθοριστεί, ως εκλεγέντες Κοινοτάρχες/Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων της Επαρχίας Λευκωσίας, οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Γι’ αυτό, εγώ, ο Μάριος Παναγίδης,  Έφορος Εκλογής Κοινοταρχών/Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, ανακηρύσσω, με βάση τα αποτελέσματα της πιο πάνω ψηφοφορίας, σύμφωνα με το εδάφιο

(1) του άρθρου 35 του περί Κοινοτήτων Νόμου, σε συνδυασμό με το εδάφιο

(2) του άρθρου 32 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, τα πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα, και τα οποία θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως εκλεγέντες στο αξίωμα του Κοινοτάρχη/Μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την αντίστοιχη Κοινότητα που αναφέρεται δίπλα από το όνομα του καθενός.

Ένωση Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πλήροφορίες.