Κύριος στόχος και αποστολή της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας είναι η διατήρηση της μνήμης και του πόθου για επιστροφή στη γη που μας γέννησε.

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες της προσφυγιάς και του ξεριζωμού καταβάλλονται κοινές συντονισμένες προσπάθειες για ενότητα και σύμπνοια μεταξύ των 39 κατεχομένων Κοινοτήτων στο κοινό μας στόχο που δεν είναι άλλος  από την επιστροφή στα αγαπημένα μας χωριά, τα οποία και κρατούνται παράνομα από την Τουρκία, συνεπεία της βάρβαρης εισβολής του 1974.

Η εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  οι ευθύνες,  τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις καθώς και η συνεχής επιμόρφωση από την οικία Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας είναι ένας άλλος βασικός σκοπός.

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ένωσης καταβάλλεται συνεχής και αδιάκοπη προσπάθεια για διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της σύνδεσης του πρόσφυγα με τη πατρώα γη , την προβολή των  προσφυγικών θεμάτων, τη φερεγγυότητα του πρόσφυγα και την πραγματική κατανομή ίσων βαρών της τουρκικής συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας μας.

Άλλοι σκοποί της  Ένωσης είναι η άμεση ένταξη μας στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και η συμμετοχή στην Παγκύπρια  Ένωση Προσφύγων (ΠΕΠ).

Η συγκέντρωση και η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών που βοηθούν στη συνεργασία των 39 κατεχομένων Κοινοτήτων (μελών) της Ένωσης.

Η έκφραση απόψεων σε οποιαδήποτε Αρχή, Σώμα, Οργανισμό ή Πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνηση και της Βουλής ) και η δυναμική διεκδίκηση από την Πολιτεία, που σκοπό έχουν την ανάπτυξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  μέσα στις δύσκολες συνθήκες  που διαβιούμε στην προσφυγιά.

Η συμμετοχή της Ένωσης σε Διεθνή όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Τοπικά  και Διεθνή Συνέδρια.

Τέλος επιζητούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση βασιζόμενη στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, μέσα από μία συνεχή προβολή για διαφώτιση του Κυπριακού Προβλήματος.