“ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ” 9/10/2022

“ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ”

42η ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ