Πρόσκληση – Μουσική Αντικατοχική Εκδήλωση 08/10/2022