Πρόσκληση – θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση των Κατεχομένων Κοινοτήτων 15/10/2022