ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΑΡΗ 16/01/2023