Κοινοτάρχης: ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Μέλος: ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΛΑ
Μέλος: ΣΠΑΝΟΥ Π. ΑΓΑΘΗ
Μέλος: ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διεύθυνση: Λεωφ.Μόρφου 4, 2722 Αστρομερίτης
Τηλέφωνο:
Φαξ: 
Κινητό: 99722346 
E-mail: christoumic@yahoo.gr