Κοινοτάρχης: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
Μέλος: ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΒΑΣΩ
Μέλος: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
Μέλος: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μέλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΑΣΟΣ

Διεύθυνση: Θ. Κολοκοτρώνη 3, 2731 Περιστερώνα
Τηλέφωνο: 22822971
Φαξ: 
Κινητό: 99475581
E-mail: