Κοινοτάρχης: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος: ΜΕΣΟΜΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Μέλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διεύθυνση: Χρ. Σώζου 14, 2414 Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22350073
Φαξ: 22350073
Κινητό: 99331075
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.philia.org.cy/