Κοινοτάρχης: ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Μέλος: ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
Μέλος: ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μέλος: ΠΙΠΗ ΜΑΡΙΑ

Διεύθυνση: Φιλημονος 10, Πάνω Λακατάμια
Τηλέφωνο: 22322838
Φαξ: 
Κινητό: 99624301
E-mail: