Κοινοτάρχης: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέλος: ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Μέλος: ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος: ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Μέλος: ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Διεύθυνση: Αρχ.Κυπριανού 26, 2660 Κοκ/θια
Τηλέφωνο: 22381129
Φαξ: 
Κινητό: 99415517
E-mail: gelcolift@cytanet.com.cy