Παρουσίαση Εγχειριδίου κατασκευής του Καπουθκιώτικου ψαθιού (23/5/2018)