Καταστατική Συνέλευση της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας 8/6/2018