Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Kατεχόμενων Κοινοτήτων Eπαρχίας Λευκωσίας 15.03.2019