Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την Οδηγία 55/2014, για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τις Τοπικές Αρχές

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.