Απάντηση στη χθεσινή θέση-τοποθέτηση από τον Δρ. Ελευθέριο Αντωνίου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας

Απάντηση στη χθεσινή θέση-τοποθέτηση, του έντιμου Υπουργού Εσωτερικών ενώπιων της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής αναφορικά με την αποζημίωση απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών. Όπως έχει αναφέρει, θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα το πώς πάμε από την προσφυγική βοήθεια στην απώλεια χρήσης, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ουσιαστικά ως μια ανεφάρμοστη πολιτική…

Η θέση αυτή, αποτελεί δυστυχώς μία άλλη μεγάλη απογοήτευση για όλο τον προσφυγόκοσμο και κατόχων περιουσιών στα κατεχόμενα.

Μέχρι την απελευθέρωση και επανένωση της χώρας μας, εμείς, οι εκτοπισμένοι-πρόσφυγες και κάτοχοι κατεχόμενων περιουσιών, ζητούμε διαχρονικά, αταλάντευτα και επιτακτικά

  • Την αλλαγή και ριζική αναδιάρθρωση της προσφυγικής πολιτικής. Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους από την προσφυγική πολιτική. Οι λόγοι είναι προφανείς. Δεν πρέπει να αφομοιωθούμε από την υπόλοιπη κοινωνία και να χαθεί έτσι η ταυτότητα του εκτοπισμένου-πρόσφυγα
  • Άμεσο πρόγραμμα αναδόμησης και συντήρησης των προσφυγικών οικισμών και αυτοστεγάσεων για την όσο το δυνατόν καλύτερη, ομαλότερη, ποιοτικά πιο αξιοπρεπή και ανθρώπινη διαβίωση όλων των εκτοπισμένων – προσφύγων
  • Επίσπευση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικών Μίσθωσης στους δικαιούχους
  • Άμεση επαναφορά του σχεδίου για διαχωρισμό οικοπέδων και την παράδοσή τους, στους δικαιούχους
  • Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους, ζητάμε τη συνέχιση και ουσιαστική αύξηση της οικονομικής βοήθειας του σχεδίου για ανέγερση οικιστικών μονάδων
  • Νέο πρόγραμμα και αύξηση της επιδότησης ενοικίου
  • Οι μόνοι δικαιούχοι μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών να είναι οι εκτοπισμένοι-πρόσφυγες. Πάταξη του φαινομένου κακής διαχείρισης των παρανομιών επί των τ/κ περιουσιών. Ζητάμε επιτέλους εκσυχρονισμό της νομοθεσίας και των διαδικασιών διαχείρισης. Ζητάμε αύξηση κονδυλίων για τη συντήρηση τ/κ περιουσιών

Ζητάμε όπως στα Επαρχιακά Συμβούλια για θέματα τ/κ περιουσιών σε όλες τις πόλεις, να εκπροσωπούνται και από τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των κατεχομένων Δήμων και Κοινοτήτων. Ζητάμε τη δημοσιοποίηση της λίστας των κατόχων τ/κ γης και την αναδιανομή της. Θα πρέπει άμα τη λήξη των μισθώσεων η/και συμβολαίων να επαναθεωρηθεί το καθεστώς διανομής των τ/κ περιουσιών από το Διαχειριστή και Κηδεμόνα των τ/κ περιουσιών

  • Απαιτούμε, σε πραγματικούς πλέον όρους, ίση κατανομή των βαρών όλων ανεξαιρέτως των συμπατριωτών μας, πρόσφυγες και μη. Ας συνειδοποιήσουν πλέον κάποιοι, ότι το 1974 έγινε τουρκική εισβολή στην Κύπρο και όχι μόνο για το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Απαιτούμε άμεσα, τη σύνδεση του εκτοπισμένου-πρόσφυγα, με την περιουσία του στα κατεχόμενα και την απώλεια εισοδήματός του από τη μη χρήση της. Και επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω του σημερινού απαράδεκτου status quo και της μη λύσης του Κυπριακού Προβλήματος και επειδή δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους εκτοπισμένους-πρόσφυγες το θεμελειώδες δικαίωμα αποκατάστασης τους στα σπίτια και στις περιουσίες τους, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και πάραυτα στην εισαγωγή νομοθεσίας για τη σταδιακή κάλυψη της απώλειας χρήσης των περιουσιών στα κατεχόμενα, ξεχωριστά από την προσφυγική πολιτική του Κράτους. Η ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών που ετοίμασε ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ως προς την υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας παρόλα τα πιθανά προβλήματα και ελλείματα μπορεί να προκύψουν. Η απώλεια χρήσης των ιδιωτικών περιουσιών με βάση τις τιμές του 2009 ( οι αριθμοί που παρατίθενται είναι από την αναθεωρημένη έρευνα της μονάδας οικονομικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία και ετοιμάστηκε για τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών )

*Η απώλεια χρήσης κατόχων στα κατεχόμενα ανέρχεται στα 27 δισεκατομμύρια ευρώ

*Η αξία των ιδιωτικών περιουσιών στο κατεχόμενο βόρειο μέρος με βάση πάντοτε τιμές του 2009, υπολογίζεται στα 111 δισεκατομμύρια ευρώ

*Δηλαδή μέχρι το 2000, οι εκτοπισμένοι-πρόσφυγες έχασαν συνολικά περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν πάρει υπό μορφή βοήθειας από το Κράτος μόνο γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ας σημειωθεί επίσης ότι, την ίδια στιγμή, η αξία της γης στις ελεύθερες περιοχές απέκτησε τεράστια υπεραξία λόγω του γεγονότος αυτού, αφού αυξήθηκε πάνω από 40 φορές με βάση τις τιμές του 1974, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης που προήλθε, αλλά κυρίως λόγω της μεγάλης ζήτησης αγοράς γης κυρίως από τους ίδιους τους παθόντες εκτοπισμένους-πρόσφυγες. Ως προς το σκοπό αυτό, ζητάμε άμεσα τη σύσταση ειδικού ταμείου βοήθειας και στήριξης προς τους εκτοπισμένους-πρόσφυγες από τέλη αγοραπωλησιών στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και από ενοίκια των τ/κ περιουσιών

  • Η κατεχόμενη ε/κ γη καλύπτει έκταση 2.021,000 σκάλες. Το σύνολο της κατεχόμενης κατεχόμενης γης, χωρίς τη νεκρή ζώνη, είναι 2.145,000 σκάλες, δηλαδή 394,000 σκάλες είναι τ/κ ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Φορέα, αν οι Τ/Κ κατορθώσουν να αποκτήσουν πάνω από το 50% της κατεχόμενης γης, θα νομιμοποιούνται να ζητήσουν διεθνή αναγνώριση, έχοντας εξασφαλίσει εδαφική και πληθυσμιακή πλειοψηφία. Προφανώς, η εκπλήρωση ενός τέτοιου στόχου δεν μπορεί να είναι ανέφικτη ενόσω το status quo διατηρείται και αφού ουσιαστικά η απραξία του Κράτους να αποκαταστήσει τη φερεγγυότητα των εκτοπισμένων – προσφύγων τους οδηγεί στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας που λειτουργεί η Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο, υπό την εποπτεία του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( ΕΔΑΔ ). Για αυτό ακριβώς το λόγο ζητάμε από την Πολιτεία, την άμεση σύσταση ανάλογης Επιτροπής Αποζημίωσης των κατεχομένων περιουσιών για την αντιμετώπιση αυτού του γεγονότος.

Αναμένουμε τη θετική προσέγγιση του θέματος από τον Υπουργό Εσωτερικών.