Αντικατοχική Εκδήλωση διοργανώνει η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων