Υποτροφίες, Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα του Πανεπιστημίου Frederick προς τις κατεχόμενες κοινότητες της Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Ένωση Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω αναφερόμενες υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες που κατάγονται από κατεχόμενες κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής – ανάλογα του προγράμματος σπουδών.

Α. Προπτυχιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών – Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Για μαθητές απόφοιτους του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 που υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία στην Ε.Φ. και μαθητές και μαθήτριες απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους 2019-20:

Για την κάθε κοινότητα

  1. Μία (1) ολική υποτροφία διδάκτρων για μαθητή/μαθήτρια με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
  2. Δύο (2) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99.
  3. Τέσσερεις (4) μερικές* υποτροφίες για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99.

* Μερικές υποτροφίες από 10-20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για φοιτητές/φοιτήτριες που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις, εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Β. Μεταπτυχιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν διάφορα σχέδια υποτροφιών για τα πιο πάνω προγράμματα που αφορούν απόφοιτους τόσο του Πανεπιστημίου Frederick, όσο και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Οι υποτροφίες, ύψους μέχρι και 50% των διδάκτρων, καλύπτουν ολόκληρο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα – 90 ECTS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστήμιο.

Γ. Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές/φοιτήτριες με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.  Ο αριθμός των υποτροφιών, τα ποσά τους, καθώς και η επιλογή των υποψηφίων αποφασίζονται από ειδική επιτροπή. Επιπλέον, παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές/φοιτήτριες από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, διατίθενται σε αποφοίτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

Για την κάθε κοινότητα

  1. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
  2. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Δ. Αθλητικές Υποτροφίες

Παρέχονται επίσης αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick.

Σημείωση: Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ συντρέχουν μεταξύ τους ή με άλλα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick. Στον φοιτητή/φοιτήτρια θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία/μείωση που δικαιούται.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 που υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία στην Ε.Φ., καθώς και οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι μαθητές/μαθήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 να ενημερώσουν σχετικά τους Κοινοτάρχες τους μέχρι τις 25 Ιουλίου 2020 το αργότερο.

 

Ελευθέριος Αντωνίου
Πρόεδρος

Ανδρέας Μιχαήλ
Γραμματέας