Κοινοτάρχης: ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος: ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μέλος: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση: Γιάγκου Μιχαηλίδη 21, 1048 Λ/σια
Τηλέφωνο:
Φαξ: 22435264
Κινητό: 99377539
E-mail: adamos.m@cytanet.com.cy