Κοινοτάρχης: ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΟΣ
Μέλος: ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλος: ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος: ΚΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διεύθυνση: Θ. Κολοκοτρώνη 9, Περιστερώνα
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Κινητό: 99997095
E-mail: fouskotos_george@hotmail.com