Κοινοτάρχης: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μέλος: ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
Μέλος: ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
Μέλος: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Διεύθυνση: Μενέλ.Κακογιάννη 5, Γεροσκήπου
Τηλέφωνο: 26961286
Φαξ: 26949785
Κινητό: 99647844
E-mail: pambos.charal@cytanet.com.cy