Κοινοτάρχης: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος: ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Μέλος: ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ
Μέλος: ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Διεύθυνση: Τ.Κ.28877, 2083 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22454848
Φαξ: 
Κινητό: 99689020
E-mail: antreastaxi@cytanet.com.cy