Κοινοτάρχης: ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Μέλος: ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
Μέλος: ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΟΣ
Μέλος: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
Μέλος: ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διεύθυνση:  Φρ.Ρούσβελτ 276, 3046 Λ/σος
Τηλέφωνο: 25391640
Φαξ:
Κινητό: 99802728
E-mail: michail_niki@yahoo.com