Κοινοτάρχης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑ
Μέλος: ΣΚΩΤΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Μέλος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Μέλος: ΣΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση: Φαλήρου 31, 2066 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22350016
Φαξ: 22591259
Κινητό: 99680618
E-mail: