Κοινοτάρχης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΛΙΑΣ
Μέλος: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Μέλος: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΣ
Μέλος: ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Μέλος: ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διεύθυνση: Γ. Κάρυου 19, 2014 Στρόβολος
Τηλέφωνο: 22420606
Φαξ: 22349380
Κινητό: 99555316
E-mail: