Λογοτυπο –  Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας

Η Ένωση Κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας έχει ως μέλη της τα 39 κατεχόμενα χωριά που για 46 χρόνια είναι σκλαβωμένα, συνέπεια της τουρκικής εισβολής. Το λογότυπο της Ένωσης παρουσιάζει το πορτοκάλι ως το αντιπροσωπευτικό φρούτο που χαρακτηρίζει κυρίως τα χωριά του μορφίτικου κάμπου και γενικά την ενασχόληση τους κυρίως με την εσπεριδοκαλλιέργεια , ως επίσης και το σιτάρι ως κύριο χαρακτηριστικό της ενασχόλησης της καλλιέργειας των δημητριακών προϊόντων των χωριών του απέραντου κάμπου της μεσαορίας…το δε συρματόπλεγμα σημειώνει και προβάλλει εμφανώς την κατεχόμενη γη μας. Δημιουργός του λογότυπου της Ένωσης κατεχομένων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας η εκτοπισμένη-πρόσφυγας, Λυγία Αντωνίου.