Ετήσια έκθεση εισπράξεων και πληρωμών

Ετήσια έκθεση εισπράξεων και πληρωμών . Θα πρέπει να κατατεθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή.

Για τυχόν Aπορίες ή Διευκρινήσεις είμαστε στην διάθεση σας.