39η Αντικατοχική Πορεία Μόρφου 13/10/2019

Γιατί ο αγώνας για δικαίωση συνεχίζεται !!
45 χρόνια είναι πολλά !!
Αντικατοχική Πορεία
“ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ”
Κυριακή 13 Οκτωβρίου
στον Αστρομερίτη