Έντυπο Προϋπολογισμού 2023

Προϋπολογισμός των Κατεχομένων  Κοινοτήτων που ΔΕΝ υπερβαίνει τις 5000 ευρώ!

Σας αποστέλλεται το έντυπο Προϋπολογισμού για το έτος 2023 .

Το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται,

  • Πρακτικό έγκρισης  Προϋπολογισμού  υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου .
  • Το έντυπο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με σφραγίδα Κοινοτικού Συμβουλίου.
  • Κατάσταση Λογαριασμού Τράπεζας μέχρι τον Οκτώβριο 2023
  • Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να κατατεθεί στο οικείο έπαρχο το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023
  • Για καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραλαμβάνονται τα έντυπα εδώ στα γραφεία μας Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9.00πμ μέχρι 1.30μμ .